new
2023-06-28

นักศึกษาปี 1 มาแล้วววว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษารับเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 มีน้องๆๆ หน้าใสๆๆๆ เยอะจังเลย


ข่าวเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

(ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

Facebook

เกี่ยวกับนักศึกษา

แหล่งความรู้

ทุนการศึกษา

บริการวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง