ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ

172 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
0-2890-1801 ต่อ 1074, 50310 ,50320, 50330
facebook.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

59/1 หมู่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
0-2325-2011
facebook.com

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

(ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

Facebook

เกี่ยวกับนักศึกษา

แหล่งความรู้

ทุนการศึกษา

บริการวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง