new
2023-06-08

กำหนดการ นักศึกษาใหม่ วิดคอมรุ่น 66

รายละเอียดการเก็บเงินสำหรับนักศึกษาภาคปกติ รับเข้าใหม่

รุ่นปีการศึกษา 2566 (ส่วนของกองพัฒนานักศึกษา)

นักศึกษาเรียนที่ กทม.

วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 

นักศึกษาเรียนที่ สมุทรปราการ

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1

(***รับชำระเงินเป็นเงินสดเท่านั้น***)

(***ต้องมี รหัสนักศึกษาด้วยนะ หาข้อมูลให้พร้อม***)

กำหนดการอื่นๆ ดูได้ที่ --> https://reg.dru.ac.th/2021/page/view/pr.2566

ไม่รู้อะไร...สอบถามมาได้ที่ https://www.facebook.com/DRU.CSNET/

ตอบทุกเรื่องถามได้...

 


ข่าวเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร

(ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

Facebook

เกี่ยวกับนักศึกษา

แหล่งความรู้

ทุนการศึกษา

บริการวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง